Teithio Rhatach ar Fysiau

Os ydych yn bensiynwr neu'n berson anabl, oeddech chi'n gwybod bod hawl gennych i deithio ar fysiau lleol am ddim? Yng Nghymru mae 2 gynllun teithio rhatach yn gweithredu ar wasanaethau bysiau ar hyn o bryd.

Gall menywod a dynion 60 oed a throsodd a phobl anabl o bob oedran, sy'n byw yng Nghymru, deithio am ddim ar wasanaethau bysiau lleol cofrestredig yng Nghymru.

Mae'r cynllun hefyd yn rhoi teithio am ddim ar wasanaethau bysiau lleol yng Nghymru i gymdeithion pobl anabl.

  • Gellir defnyddio'r tocynnau bws rhatach ar unrhyw adeg o'r dydd
  • Gweithredir y cynllun tocynnau bws rhatach gan Awdurdodau Lleol ar draws Cymru.

Cewch fwy o wybodaeth drwy ddilyn y ddolen hon: www.assemblywales.org/qg11-0014.pdf