Gallwch roi manylion eich cwyn yn erbyn cwmni bysiau i ni ar y dudalen hon.  Dewiswch y wlad o'r gwymprestr yna dilynwch y cyfarwyddiadau i gofnodi cwyn gyda ni.

Meysydd sydd wedi'u marcio â * yn orfodol

Mae Cyngor Defnyddwyr Gogledd Iwerddon yn delio â chwynion ar gyfer yr holl wasanaethau bysiau a choetsys yng Ngogledd Iwerddon.

Cysylltwch â nhw ar www.consumercouncil.org.uk

Mae Travelwatch Llundain yn delio â chwynion ynghylch gwasanaethau bysiau lleol a redir gan Transport for London.

Cysylltwch â nhw ar www.londontravelwatch.org.uk

Ni all Bus Users UK ddelio â'ch cwyn os nad ydych wedi siarad â'r cwmni bysiau perthnasol yn gyntaf. Gall ein hadran ddolennau eich cysylltu â nifer o gwmnïau bysiau ledled y DU, ond os nad ydych yn siŵr o hyd â phwy y dylech gysylltu, ffoniwch ni ar 0300 111 0001 yn ystod oriau swyddfa neu anfonwch e-bost at enquiries@bususers.org.

Bydd angen i chi ddweud wrth y cwmni bysiau:

  • ar ba wasanaeth roeddech yn teithio
  • ble gwnaethoch chi esgyn i'r bws (neu geisio esgyn)
  • i ble roeddech yn teithio (neu'n gobeithio teithio)
  • y dyddiad
  • yr amser (byddwch mor gywir â phosibl)
  • a beth aeth o'i le

Rhowch gymaint o wybodaeth ag y gallwch i'r cwmni bysiau ac os ydych yn gwybod beth yw rhif cofrestru'r bws neu rif y gyrrwr, yna rhowch y rheiny hefyd. Os yw'r tocyn am y daith dan sylw gennych o hyd, efallai bydd hwnnw'n rhoi'r manylion sydd eu hangen arnoch.

Os ydych yn anfodlon gydag ymateb y cwmni bysiau neu os na chewch ymateb o gwbl, cysylltwch â ni. 

Eich manylion

Manylion cwyn

*Rhaid i chi gyflwyno'r gair sy'n ymddangos yn y ddelwedd