Os oes gennych gŵyn ynghylch taith, y peth cyntaf y dylech ei wneud yw siarad â'r cwmni bysiau neu goetsis.


Fel rheol ni allwn ymyrryd nes byddant wedi cael cyfle i ddatrys eich mater, felly gallwch ddefnyddio'r dolennau isod i gysylltu â nhw.

Bydd angen i chi ddweud wrth y cwmni bysiau:

  • ar ba wasanaeth bysiau roeddech yn teithio
  • ble gwnaethoch chi esgyn i'r bws (neu geisio esgyn)
  • i ble roeddech yn teithio (neu'n gobeithio teithio)
  • y dyddiad
  • yr amser (byddwch mor gywir â phosibl)
  • a beth aeth o'i le.

Rhowch gymaint o wybodaeth ag y gallwch i'r cwmni bysiau ac os ydych yn gwybod beth yw rhif cofrestru'r bws, neu rif y gyrrwr, yna rhowch y rheiny hefyd. Os prynoch docyn ar y daith y cyfeiriwch ati, efallai bydd hwnnw'n rhoi rhai o'r manylion sydd eu hangen arnoch.

Gallwn eich helpu i ddod o hyd i fanylion cyswllt y cwmni bysiau.